Застраховка „Телемедицина“

Застраховка „Телемедицина“

Застраховка „Телемедицина“ е доброволна застраховка, предназначена за физически и юридически лица. Застраховката осигурява он лайн прегледи при злополука или заболяване и включва финансово обезпечение на ползвани през срока на договора здравни услуги в извънболнични условия.