Какво ви дава приложението Здраве +

защо Здраве +

Ако имате сключена здравна застраховка в ЖЗИ, можете да използвате нашето персонално приложение. Чрез него може да направите регистрация и да генерирате своята дигитална здравна карта, да предявявате претенции и лесно да качвате документи. За Ваше улеснение, на интерактивната карта са приложени лечебни заведения в цялата страна, с които Застрахователят има партньорски отношения.

Здравето Ви е в добри ръце!

как да използвам приложението?

Регистрация

Лесна регистрация с ЕГН и застрахователен номер, чрез личен имейл, на който се изпраща линк за активиране на профила.

дигитална здравна карта

Генерира се автоматично и Ви служи за легитимиране пред лечебните заведения с наш договор за абонаментно обслужване.

Карта на лечебните заведения

Подробна карта на всички лечебни заведения с определени критерии, които може да се търсят по име.

Застрахователни покрития

Намирате подробна информация за застрахователните покрития със съответните лимити.

Застрахователни претенции

Проверявате статуса на претенцията или завеждате нова, като прикачвате снимки или сканирани документи.