РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ

family-min

Какъв е този вид застраховка?

Рисковата застраховка „Живот“ e доброволна застраховка, която осигуриява застрахователна защита и повече сигурност на застрахованите лица за рискове, свързани с живота, здравето и телесната им цялост. Тя е насочена към осигуряването на застрахователна защита за определени рискове, които са свързани със забoляване или злополука. Може да бъде индивидуална или групова.

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната премията е в лева или евро. Заплаща се веднъж годишно или на равнимесечни вноски. Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката – от 1 до 30 години. Застрахователното покритие влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.