Актуална информация за средните цени на здравни услуги, заплащани от ЖЗИ АД при възстановяване на разходи

Дейност
Средна цена за дейности, извършени до 31.12.2022г.
Средна цена за дейности, извършени след 01.01.2023
Средна цена за дейности, извършени след 01.01.2024
Първичен преглед от лекар
55,00
65,00
70,00
Вторичен преглед от лекар
30,00
35,00
40,00
Преглед от лекар с ехография
65,00
75,00
-
Преглед от лекар с Ехография/ЕхоКг/Ехо доплер
-
-
85,00
Вторичен преглед от лекар с Ехография/ЕхоКг/Ехо доплер
-
-
65,00
Преглед от хабилитирано лице
80,00
90,00
-
Първичен преглед от хабилитиран лекар Ехография/ЕхоКг/Ехо доплер
-
-
95,00
Вторичен преглед от хабилитиран лекар Ехография/ЕхоКг/Ехо доплер
-
-
80,00
Първичен преглед от хабилитирано лице
-
-
90,00
Вторичен преглед от хабилитирано лице
-
-
65,00
Рентген
-
-
40,00
Видеоколпоскопия
-
-
50,00
Компютърна томография
135,00
150,00
150,00
Ядрено-магнитен резонанс
240,00
290,00
310,00
Мамография на двете млечни жлези
50,00
55,00
60,00
3D Мамография с томосинтез
-
-
80,00
Ехографски изследвания
45,00
50,00
55,00
Ехо доплер
50,00
60,00
60,00
ЕЕГ и ЕМГ
50,00
60,00
35,00
Диагностична горна ендоскопия – Гастроскопия
200,00
250,00
250,00
Диагностична долна ендоскопия – Колоноскопия
220,00
260,00
260,00
Самостоятелна стая – на ден
80,00
100,00
105,00