Актуална информация за средните цени на здравни услуги, заплащани от ЖЗИ АД при възстановяване на разходи

Дейност
Средна цена за дейности, извършени до 31.12.2022г.
Средна цена за дейности, извършени след 01.01.2023
Първичен преглед от лекар
55,00
65,00
Вторичен преглед от лекар
30,00
35,00
Преглед от лекар с ехография
65,00
75,00
Преглед от хабилитирано лице
80,00
90,00
Компютърна томография
135,00
150,00
Ядрено-магнитен резонанс
240,00
290,00
Мамография на двете млечни жлези
50,00
55,00
Ехографски изследвания
45,00
50,00
Ехо доплер
50,00
60,00
ЕЕГ и ЕМГ
50,00
60,00
Диагностична горна ендоскопия – Гастроскопия
200,00
250,00
Диагностична долна ендоскопия – Колоноскопия
220,00
260,00
Самостоятелна стая – на ден
80,00
100,00