РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА

"ЖИВОТ на кредитополучател"

credit4

Какъв е този вид застраховка?

Това е застраховка, осигуряваща застрахователна и финансова защита на кредитополучателите. Застраховката е индивидуална. Ползващо лице за рисковете “Смърт” и “Трайно намалена или загубена работоспособност” е кредитната институция

Какво покрива застраховката?

Какво НЕ покрива застраховката?

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО?

Къде съм покрит от застраховката

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ?

Кога и как плащам?

Застрахователната полица се сключва в лева и се заплаща еднократно, при издаването й. -Плаща се в брой, в офис на дружеството или по банков път, по банковата сметка на „Животозастрахователен институт”АД.

Кога започва и кога свършва покритието?

Срок на застраховката – от 1 до 5 години. Застрахователното покритието влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало на полицата и изтича в 24:00ч. на деня, посочен за край на полицата.

Как мога да прекратя договора?

Полицата може да бъде прекратена без неустойки или други разноски от всяка от страните, чрез писмено предизвестие, в срок до 1 месец след подписване на полицата.