Комплексна „Застраховка на туристи в България“

Комплексна „Застраховка на туристи в България“

Застраховката предлага защита на български и чуждестранни граждани, докато практикуват спортна или туристическа дейност на територията на Република България. Застраховката е подходяща за индивидуални, семейни или групови пътувания.

 Застраховка „Злополука“ с медицински разходи за чужденци

Застраховка „Злополука“ с медицински разходи за чужденци

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ е задължителна застраховка по Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават…