Промяна на адрес

Промяна на адрес

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.01.2022 г., седалището и адресът за кореспонденция на Животозастрахователен институт АД се променя, както следва:

гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ 67А.