Информационно съобщение за клиенти, ползващи електронни рецепти

Информационно съобщение за клиенти, ползващи електронни рецепти

Уважаеми клиенти,

Считано от 1-ви Юни 2021 г. е въведена възможността за предписване на лекарствени продукти чрез електронна рецепта. В тези случаи, моля да имате предвид следното:

  1. При подаване на претенция за възстановяване на разходи за лекарствени продукти, предписани с електронна рецепта, е необходимо да представите амбулаторния лист от извършения медицински преглед с вписана терапия за лечение (количество на активното вещество в лекарствената форма, дозировка, продължителност на курса на лечение, копие на електронната рецепта с баркод), фактура и фискален бон към нея, за същите закупени лекарства.
  2. При подаване на претенция за възстановяване на разходи за лекарствени продукти, предписани с електронна рецепта, които се заплащат частично от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да представите копие от Рецептурна книжка на хронично болния (първа и последни две страници от нея)с вписани съответните лекарствени продукти, копие на електронната рецепта с баркод, фактура и фискален бон към нея за закупуване на посочените лекарствени продукти.

 Важно: Закупените лекарства следва да са тези, които са предписани и посочени във фактурата.