GDPR – защита на личните данни

„Животозастрахователен институт“АД е сред първите в бранша, които въведоха европейските изисквания за защита на личните данни. Новата политика вече е качена на сайта на Дружеството.

В нея са отразени добрите практики, които прилагаме в синхрон с влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕТЕ