Централно управление на „Животозастрахователен институт” АД с нов адрес

От 18 Декември 2018 г. Централно управление на „Животозастрахователен институт” АД вече е на нов адрес – гр. София, Гр.София, бул. ”Цар Борис III” 136 В.

За повече информация: тел. 02/ 805 53 88