Бъдещето е въпрос на здраве! ЖЗИ работи в интерес на активните хора за тяхната здравна защита

Бъдещето е въпрос на здраве! ЖЗИ работи в интерес на активните хора за тяхната здравна защита

ЖЗИ АД е партньорът на активните хора, търсещи здравна сигурност. Нашата основна мисия е да осигурим закрила за нашите настоящи и бъдещи клиенти, като предоставяме възможност за сключване на различни видове застраховки. Усилията на ЖЗИ са насочени към това, да…

 Редовен надзорен доклад – платежоспособност

Редовен надзорен доклад – платежоспособност

ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА „Животозастрахователен институт” АД (31.12.2020 г.) Дейност и резултати Дейност „Животозастрахователен институт“ АД е основано през 2005 г. Собственият капитал е формиран от български инвеститори. Дружеството е част от финансова група, работеща в областта…

 Промяна на адрес

Промяна на адрес

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че считано от 24.01.2022 г., седалището и адресът за кореспонденция на Животозастрахователен институт АД се променя, както следва: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ 67А.