Счетоводен баланс – 07.05.2020г.

S.02.01.01.01 Счетоводен баланс Стойност по „Платежоспособност II“ Стойност по задължителните счетоводни отчети C0010 C0020 Активи Положителна репутация R0010 0,00 Отожени разходи по придобиването R0020 0,00 Нематериални активи R0030 0,00 0,00 Отсрочени данъчни активи R0040 48 536,80 0,00 Излишък от пенсионни…

Централно управление на „Животозастрахователен институт” АД с нов адрес

От 18 Декември 2018 г. Централно управление на „Животозастрахователен институт” АД вече е на нов адрес – гр. София, Гр.София, бул. ”Цар Борис III” 136 В. За повече информация: тел. 02/ 805 53 88