За смисъла и ползите от доброволното застраховане – ЖЗИ дава решения

За смисъла и ползите от доброволното застраховане – ЖЗИ дава решения

Динамиката на ежедневието в личен или професионален план не дава възможност за анализ на рисковите ситуации, пред които се изправяме. Много често хората си казваме, че трябва да си направим застраховка – за нас самите, преди предстоящо пътуване или за дома ни. Най-често обаче сключваме застраховка за автомобила, защото една от тях е задължителна – Гражданска отговорност. В останалите случаи не сме толкова активни, докато не осъзнаем, че стъпката да се застраховаме може да ни спести непредвидени разходи в бъдеще и всъщност ни дава финансова защита. Хората трябва да излезем от призмата, в която мислим, че само имуществото (движимо или недвижимо) може да пострада. Трябва да мислим, както за своя живот и здраве, така и за този на любимите ни хора.

Много пъти сте чували репликата „Ако е било писано, ще стане”. Не следвайте този принцип. С доброволната здравна застраховка от ЖЗИ или спестовната застраховка „Живот” – „Независимост плюс”, може да си гарантирате спокойствие навреме. Погрижете се за вас, вашите родители, децата ви и вашия бизнес преди да са настъпили непредвидените ситуации. Управлението на риска в съвременния свят е ключова стъпка за по-спокоен живот, предвид различните житейски и професионални предизвикателства, с които се сблъскваме. В ЖЗИ предлагаме 20 вида застраховки, които са адаптивни към различни групи хора, например – професионални застраховки при злополука, за учащи, за спортисти, както и за семейството.

За покритите рискове в застрахователната полица

Сключвайки доброволна застраховка, вие си осигурявате застрахователно покритие, а в договора, който подписвате със застрахователната компания, подробно са описани ситуациите, в които имате право на обезщетение. В зависимост от вида застраховка, в застрахователната полица са описани всички рискове, които се покриват. „Животозастрахователен институт” АД изплаща обезщетения или парични суми след настъпили събития, когато са изпълнени условията на Застрахователния договор и Общите условия. Нашата компания предлага различни застрахователни продукти, които покриват широк спектър от дейности – групова застраховка за клиенти на хотели в България, комплексна застраховка на туристи в България, застраховка „Злополука” на посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия.

Особености в застрахователния договор

Всеки клиент трябва да изисква пълния обем от информация, за да е запознат със спецификите на договора. При консултация с експертите на ЖЗИ, вие ще бъдете сигурни, че сте избрали най-подходящата застраховка в зависимост от целите, които имате. Преди да подпишете своя застрахователен договор, е добре да се информирате какви са условията, на които трябва да отговаряте. Има особености като – възрастова граница и териториален обхват на покритието за определени рискове (за кои държави е валидна застраховката – за България, за държавите от Европейския съюз или за целия свят). В Общите условия, които са част от застрахователния договор са описани и случаите, при които не следва да получите обезщетение, ако настъпи застрахователно събитие.

Друга особеност, която е добре да знаете, че при настъпване на застрахователно събитие, при валидна застраховка „Живот”, съгласно Кодекса за застраховане, Застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация във връзка с вашето здравословно състояние. Тази информация може да бъде изискана от всички лица, съхраняващи тази информация. Важен момент при Животозастраховането е, че в зависимост от договора ви, при промяна в първоначално декларираните обстоятелства, вие трябва да информирате застрахователния си агент. Това е информация, която трябва да се провери надлежно при подновяване на застрахователната полица за различните видове застраховки – „Живот” (рискови застраховки), „Злополука и Заболяване”, или спестовни застраховки.

В заключение – застраховката ви дава онази финансова защита в случай, че претърпите злополука, наложи се да ползвате медицинска помощ или станете участник в пътен инцидент. За периода на неработоспособност, за болничен престой или разходи за медицински изделия, за тези случаи няма да ви се наложат извънредни разходи. Пред Застрахователя трябва да поставите всички въпроси, които ви вълнуват, за да получите необходимата информация преди да сключите договор за вашата застраховка, тази за вашето семейство или вашия бизнес. В ЖЗИ сме се доказали като доверен партньор, за да могат нашите клиенти да вземат информирани решения, които да бъдат в тяхна услуга и да гарантират финансовата им защита.