Времето е ценен ресурс: Онлайн услугите на ЖЗИ дават големи възможности

Времето е ценен ресурс: Онлайн услугите на ЖЗИ дават големи възможности

В забързаното ежедневие всеки човек цени своето време, а ЖЗИ цени времето на своите настоящи и бъдещи клиенти.

Онлайн получавате информация за всички видове застраховки и правите своите заявки

Докато работите на компютъра, седите с таблет или телефон в ръцете си, можете да получите своевременна информация за различните видове застрахователните продукти на ЖЗИ. Ако не знаете коя е най-подходящата застраховка за вас, ако се чудите от какво точно имате нужда, само с едно телефонно обаждане на 0700 20 150 екипът ЖЗИ ще ви даде точна и полезна информация за вида застраховка, която искате да сключите и ще бъде на разположение при възникване на всякакви въпроси.

От нашите специалисти ще получите необходимата информация за ваш здравословен проблем, с който искате да се справите или искате да бъдете консултирани какви действия е необходимо да предприемете като бъдещи стъпки за диагностика, лечение и превенция. Здравето на човека е изложено пред различни рискове – именно за това, здравното застраховане и животозастраховане, са от ключово значение за здравната сигурност на всеки един от нас.

Ако имате допълнителни въпроси, то може да се обадите на телефон 0700 20 150 и екипът на ЖЗИ ще ви предостави информация за застрахователните продукти на компанията, за избор на лечебно заведение и медицински специалисти, които най-добре ще се погрижат за вашето здраве, така че да получите адекватна медицинска помощ.

Онлайн завеждане на претенция

Изцяло онлайн може да заведете своята претенция. Онлайн формулярът позволява да прикачите и документите, които сте набавили след ползване на медицинската услуга. Важно е да отбележим, че поради законови ограничения не е възможно изплащането на обезщетения въз основа на сканирани документи. За това е необходимо да запазите разходно-оправдателните документи в оригинал, а застрахователят може да изиска същите, за да се определи основанието и размера на дължимото обезщетение.

Онлайн проверка на информация за претенция

Във всеки един момент – онлайн може да направите проверка по заведена от вас претенция за изплащане на обезщтетение. Онлайн формулярът дава възможност само с въвеждане на вашия здравноосигурителен номер и ЕГН, да получите информация за статуса на заведената от вас претенция.