Вземете застраховка сега

„Телемедицина“ с 20% отстъпка

telemedicine_stock

КАКВО Е ТЕЛЕМЕДИЦИНА?

В днешната усложнена обстановка, платфомата за Телемедицина от „Животозастрахователен институт“ АД предоставя на клиентите няколко много важни предимства:

поддържане на връзка с лекар от комфорта на дома и при спазване на безопасна дистанция, за проследяване на хронични заболявания;

възможност за отдалечен преглед, при неотложни (грипо- или Covid-подобни) състояния;

Тази застраховка може да бъде ползвана само от застраховани лица.

Застрахователят изпълнява задълженията си под формата на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КЛАУЗА - A
500лв
  • Он-лайн консултация с лекар - до 5 за срока на застраховката

  • Първична консултация при злополука, заболяване или симптом на заболяване:

  • От лекар специалист от всички специалности вкл. психолог

  • От хабилитиран специалист
  • Вторична консултация от лекар специалист от всички специалности вкл. психолог

  • Вторична рехабилитация от хабилитиран специалист
  • Медицински изследвания препоръчани във връзка с консултацията

  • Клинико-лабораторни изследвания:

  • - хематологични , биохимични, микробиологични

  • - химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), седимент
  • Клинико–инструментални изследвания:

  • - рентгенови, ултразвукови
  • Морфологични изследвания

  • - цитологични изследвания

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КЛАУЗА - Б
1000лв
  • Он-лайн консултация с лекар - до 7 за срока на застраховката

  • Първична консултация при злополука, заболяване или симптом на заболяване:

  • От лекар специалист от всички специалности вкл. психолог

  • От хабилитиран специалист

  • Вторична консултация от лекар специалист от всички специалности вкл. психолог

  • Вторична рехабилитация от хабилитиран специалист

  • Медицински изследвания препоръчани във връзка с консултацията

  • Клинико-лабораторни изследвания:

  • - хематологични , биохимични, микробиологични

  • - химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), седимент
  • Клинико–инструментални изследвания:

  • - рентгенови, ултразвукови

  • Морфологични изследвания

  • - цитологични изследвания