Онлайн завеждане на претенция

ВАЖНО: Услугата се предлага изцяло онлайн само за клиенти, с които имаме сключено споразумение с работодателя за периодично предаване на оригиналните документи към уведомлението. За съжаление, поради законови ограничения не можем да изплащаме обезщетения само въз основа на сканирани документи. В случай, че нямаме споразумение с работодателя Ви, може да подадете заявлението си Онлайн, но ще изплатим обезщетението, след получаване на оригиналните документи.

ВАЖНО: Моля, запазете разходно-оправдателните документи в оригинал. Съгласно Раздел VI., Чл.29 от приложимите Общи условия, Застрахователят си запазва правото да изиска същите в оригинал, с цел определяне основанието и размера на дължимото обезщетение.

"*" показва задължителните полета

Пуснете файловете тук или
Приети типове файлове: jpg, jpeg, png, pdf, docx, rtf, Максимален размер на файла: 512 MB.
    Задължителни съгласия:*
    Избираеми съгласия: