Важно съобщение

У В Е Д О М Л Е Н И Е
до
потребителите на застрахователни услуги
на застрахователни дружества
ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД и „Животозастрахователен институт” АД

Прочетете повече...
www.zoibg.com
Начало За нас продукти Новини Регионална структура Партньори За партньори Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
актуално

“ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АДе компанията на активните хора.
В динамиката на ежедневието всеки се чувства по-спокоен, когато знае правилния начин да защити финансово себе си и най- скъпите си хора. Работим от години и се развиваме на българския пазар, като сме достъпни за вас от всяка точка на страната ни.
Ние Ви даваме решения, които ще запазят вашия финансов комфорт и стандарт на живот за дълъг период в бъдещето. Вървим заедно с Вас напред, като Ви осигуряваме оптимална закрила при непредвидени събития. С нас сте уверени, че поемаме тежестта на риска вместо Вас и се грижим за вашето безоблачно бъдеще както в личен, така и в бизнес план.
GDPR - защита на личните данни
28.05.2018г.
Застраховка живот
“НЕЗАВИСИМОСТ”
В отговор на постоянно нарастващите изисквания на нашите клиенти, ние разработихме нов продукт ...
Рисково
животозастраховане
Рисковите застраховки “Живот” покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето на застрахования като:
Застраховки
“ЗЛОПОЛУКА”
В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага:
Застраховка “Злополука”...
Здравна застраховка
В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: ...