Важно съобщение

У В Е Д О М Л Е Н И Е
до
потребителите на застрахователни услуги
на застрахователни дружества
ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД и „Животозастрахователен институт” АД

Прочетете повече...
www.zoibg.com
Начало За нас продукти Новини Регионална структура Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт

“ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АДе компанията на активните хора.
В динамиката на ежедневието всеки се чувства по-спокоен, когато знае правилния начин да защити финансово себе си и най- скъпите си хора. Работим от години и се развиваме на българския пазар, като сме достъпни за вас от всяка точка на страната ни.
Ние Ви даваме решения, които ще запазят вашия финансов комфорт и стандарт на живот за дълъг период в бъдещето. Вървим заедно с Вас напред, като Ви осигуряваме оптимална закрила при непредвидени събития. С нас сте уверени, че поемаме тежестта на риска вместо Вас и се грижим за вашето безоблачно бъдеще както в личен, така и в бизнес план.
актуално Продукти
GDPR - защита на личните данни
28.05.2018г.
Застраховка живот
“НЕЗАВИСИМОСТ”
В отговор на постоянно нарастващите изисквания на нашите клиенти, ние разработихме нов продукт ...
Рисково
животозастраховане
Рисковите застраховки “Живот” покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето на застрахования като:
Застраховки
“ЗЛОПОЛУКА”
В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага:
Застраховка “Злополука”...