Рискова застраховка „Живот“

Рисковата застраховка „Живот“ e доброволна застраховка, която осигурява застрахователна защита и повече сигурност на застрахованите лица за рискове, свързани с

Научи повече

Групова Рискова Застраховка Живот – Премиум

Групова Рисковата застраховка „Живот“ e доброволна застраховка, която осигурява застрахователна защита и повече сигурност на застрахованите лица за рискове, свързани

Научи повече

Комплексна „Застраховка на туристи в България“

Застраховката предлага защита на български и чуждестранни граждани, докато практикуват спортна или туристическа дейност на територията на Република България. Застраховката

Научи повече

Застраховка „Злополука“ с медицински разходи за чужденци

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ е задължителна застраховка по Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия

Научи повече

Рискова застраховка „Живот на Кредитополучател“

Това е застраховка, осигуряваща застрахователна и финансова защита на кредитополучателите.

Научи повече

Групова застраховка „Злополука на Спортисти“

Застраховка „Злополука на спортисти” е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и работоспособността на физически лица, активно занимаващи се

Научи повече

Застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения”

Застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия“ е доброволна за­страховка, която се сключва под

Научи повече

Спестовна Застраховка „Независимост Плюс“

Застраховка „Живот“ с търговско наименование „Независимост Плюс” е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота и здравето

Научи повече

Спестовна Застраховка „Независимост“

Застраховка „Живот“ с търговско наименование „Независимост” е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота и здравето на

Научи повече

Групова застраховка „Клиенти на хотели в България“

Застраховка „Злополука на клиенти на хотели в България“ е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота, здравето,

Научи повече

Групова застраховка „Злополука“

Застраховка „Злополука“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахова­ните лица.

Научи повече

Групова застраховка „Злополука на Учащи“

Застраховка „Злополука на учащи“ е застрахователен продукт, чийто предмет са животът, здравето, работоспособността на български и чуждестранни физически лица (учащи,

Научи повече

„Здравна“ Застраховка

„Здравна” застраховка е доброволна застраховка, предназначена за физически и юридически лица. Застраховката осигурява лечение при злополука или заболяване и включва

Научи повече

Рискова застраховка „Сигурни Заедно“

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic before they sold out pitchfork gastropub dreamccher. gravida vitae euismod quis felis.

Научи повече

Индивидуална и семейна застраховка „Защита на Пътя“

Застраховка „Защита на пътя“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахова­ните лица, при реализиране

Научи повече

Застраховка „Телемедицина“

Застраховка „Телемедицина“ е доброволна застраховка, предназначена за физически и юридически лица. Застраховката осигурява он лайн прегледи при злополука или заболяване

Научи повече