Застраховка „Злополука“ с медицински разходи за чужденци

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ е задължителна застраховка по Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия

Научи повече

Групова Рискова Застраховка Живот

Групова Рисковата застраховка „Живот“ e доброволна застраховка, която осигурява застрахователна защита и повече сигурност на застрахованите лица за рискове, свързани

Научи повече

Комплексна „Застраховка на туристи в България“

Застраховката предлага защита на български и чуждестранни граждани, докато практикуват спортна или туристическа дейност на територията на Република България. Застраховката

Научи повече

Групова застраховка „Трудова Злополука“

Групова Застраховка „Трудова злополука” е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и работоспособността на физически лица, активно занимаващи се

Научи повече

Рискова застраховка „Живот на Кредитополучател“

Това е застраховка, осигуряваща застрахователна и финансова защита на кредитополучателите.

Научи повече

Рискова застраховка „Живот“

Рисковата застраховка „Живот“ e доброволна застраховка, която осигурява застрахователна защита и повече сигурност на застрахованите лица за рискове, свързани с

Научи повече

Застраховка „Злополука“ на посетители на спортни и развлекателни съоражения, колтурни и други мероприятия

Застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия“ е доброволна за­страховка, която се сключва под

Научи повече

Спестовна Застраховка „Независимост Плюс“

Застраховка „Живот“ с търговско наименование „Независимост Плюс” е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота и здравето

Научи повече

Спестовна Застраховка „Независимост“

Застраховка „Живот“ с търговско наименование „Независимост” е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота и здравето на

Научи повече

Групова застраховка „Клиенти на хотели в България“

Застраховка „Злополука на клиенти на хотели в България“ е застрахователен продукт, по който срещу платена премия Застрахователят застрахова живота, здравето,

Научи повече

Групова застраховка „Злополука“

Застраховка „Злополука“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахова­ните лица.

Научи повече

Групова застраховка „Злополука на Учащи“

Застраховка „Злополука на учащи“ е застрахователен продукт, чийто предмет са животът, здравето, работоспособността на български и чуждестранни физически лица (учащи,

Научи повече

Групова застраховка „Злополука на Спортисти“

Застраховка „Злополука на спортисти” е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и работоспособността на физически лица, активно занимаващи се

Научи повече

Застраховка „Злополука и Заболяване“

Застраховка „Злополука и заболяване“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахова­ните лица.

Научи повече

„Здравна“ Застраховка

„Здравна” застраховка е доброволна застраховка, предназначена за физически и юридически лица. Застраховката осигурява лечение при злополука или заболяване и включва

Научи повече

Индивидуална и семейна застраховка „Защита на Семейството“

Застраховка „Защита на семейството“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахованите лица.

Научи повече

Индивидуална и семейна застраховка „Защита на Пътя“

Застраховка „Защита на пътя“ е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахова­ните лица, при реализиране

Научи повече

Застраховка „Сигурни Заедно“

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic before they sold out pitchfork gastropub dreamccher. gravida vitae euismod quis felis.

Научи повече

Групова застраховка ,,Злополука и заболяване“- COVID-19

Застраховка „Злополука и Заболяване с покритие за Covid - 19 “ e доброволна застраховка, която осигурява застрахователна защита и повече

Научи повече

Застраховка „Телемедицина“

Застраховка „Телемедицина“ е доброволна застраховка, предназначена за физически и юридически лица. Застраховката осигурява он лайн прегледи при злополука или заболяване

Научи повече