Групова застраховка

"Злополука и заболяване" в резултат на COVID-19

family3-min

Общи положения

Покрити рискове

На законните наследници се изплаща застрахователната сума.

На законните наследници се изплаща застрахователната сума.

застрахователят заплаща по 1% от застрахователната сума, избрана за този риск за всеки ден непрекъснат болничен престой, но не повече от 50 лева на ден, до 20 дни при еднократен престой, но не повече от 40 дни в застрахователния период

застрахователя възстановява извършени медицински разходи с годишен лимит до 5% от индивидидуалната застрахователна сума за този риск, но не повече от 250 лева

Важно!

Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните с повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР, към датата на сключване на застрахователния договор. Такива лица могат да сключат застраховката 1 (един) месец след завръщането си.

Важно!

За доказване на връзката му с COVID – 19 се представят и всички съпътстващи документи, издадени от медицински заведения, като неразделна част от тях е положителен резултат за наличие на COVID – 19.

Важно!

Застрахователните обезщетения и плащания за покрит риск в резултат на COVID-19 са 50% от обезщетенията за горепосочените рискове.

Вариант 1

52
00
лв. на година
  • 2000лв. за едно застраховано лице

Вариант 2

78
00
лв. на година
  • 3000лв. за едно застраховано лице
ПОПУЛЯРЕН

Вариант 3

130
00
лв. на година
  • 5000лв. за едно застраховано лице