За компанията

„Животозастрахователен институт“ АД развива активна дейност на животозастрахователния пазар с разрешение за извършване на застрахователна дейност – Решение № 758 – ЖЗ от 09.12.2005 г. на Комисията за финансов надзор. Основен акционер в дружеството е ЗК “Лев инс” АД, компания, доказала се през годините като един от водещите български застрахователи по общо застраховане.

Информация за контакт