Начало За нас продукти Новини Регионална структура Партньори За партньори Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт

Важно съобщение

У В Е Д О М Л Е Н И Е
до
потребителите на застрахователни услуги
на застрахователни дружества
ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД и „Животозастрахователен институт” АД

 

Уважаеми Клиенти,

С настоящото бихме искали да ви уведомим, че на 22.03.2018 г. приключи процедурата по преобразуване чрез вливане на ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД, ЕИК 131473721 в „Животозастрахователен институт” АД, ЕИК 175010739.

Обединяването на двете дружества има за цел да осигури по-ефективно управление на бизнес процесите, повишение на стабилността на застрахователния пазар и формиране на една по-силна и конкурентноспособна компания. В резултат на вливането капиталът на „Животозастрахователен институт” АД вече е в размер на 12 769 000 лв. Това още веднъж идва да покаже, че нашите действия са насочени към защита интересите на ползвателите на застрахователни услуги чрез повишаване на качественото, комплексно обслужване на застрахованите лица от дружеството, което е в състояние да предложи финансова стабилност на лицата, които са ни поверили своя интерес.

              В резултат на това преобразуване, „Животозастрахователен институт” АД става универсален правоприемник на ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД, включително и на застрахователния портфейл от договори. Представителството, седалището и адресът на управление, съответно адрес за кореспонденция остават същите.

„Животозастрахователен институт” АД гарантира, че клиентите на двете дружества запазват правата и задълженията си по сключените вече застрахователни договори и ще продължи политиката на качествено и коректно обслужване.

За допълнителна информация и въпроси, свързани с Вашите права, можете да се свържете с нашите служители на познатите Ви телефони: 02/805 53 06, 02/805 53 80 и 02/805 53 04 или на e-mail: info@zoibg.com.

 

С уважение,

 

Валентина Градинарска
Главен изпълнителен директор
„Животозастрахователен институт” АД

 

Гълъбин Гълъбов
Изпълнителен директор
”Животозастрахователен институт” АД