Начало За нас продукти Новини Регионална структура Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ Рисковите застраховки “Живот”  покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
 

Спестовно Животозастраховане

Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която ви дава гаранции за финансова стабилност в непредвидени ситуации на злополука или заболяване. “Животозастрахователен институт” АД предлага качествени застрахователни продукти със спестовен елемент. По желания на застрахования в тях могат да се включат и редица допълнителни рискове, свързани с живота и здравето му.

Застрахованият сам избира валутата, срока и тарифата на застраховката. Освен изплащането на обезщетения при настъпване на неблагоприятно събитие, включено в приетите за покритие рискове, както и гарантираното изплащане на застрахователната сума, при изтичане на срока на застраховката, спестовните застраховки “Живот” дават още редица права на застрахования:

  • Право на ползване на данъчни облекчения;
  • Право на промяна на размера на застрахователната сума;
  • Право на промяна на срока на полицата;
  • Право на трансформиране на застраховката, след изтичането й, в срочна или пожизнена рента.

В зависимост от конкретните изисквания и индивидуалните особености на всеки кандидат за застраховане, специалистите от “Животозастрахователен институт” са готови да предложат:

  • Безплатни консултации
  • Индивидуални оферти, съобразени в максимална степен с нуждите и възможностите на всеки един отделен клиент.

За нашата компания ще е чест да бъде Ваш партньор в отговорната стъпка – сключване на застраховка “Живот”. Ние гарантираме на Вас, на Вашето семейство и служители материален просперитет и максимална сигурност при финансови затруднения и неблагоприятни житейски ситуации.