Начало За нас продукти Новини Регионална структура Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ Рисковите застраховки “Живот” покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето на з...
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
Здравна застраховка Пакетите от медицински услуги са разработени да отговорят максимално на потребностите на застрахован...
 

Спестовно Животозастраховане

Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която ви дава гаранции за финансова стабилност в непредвидени ситуации на злополука или заболяване. “Животозастрахователен институт” АД предлага качествени застрахователни продукти със спестовен елемент. По желания на застрахования в тях могат да се включат и редица допълнителни рискове, свързани с живота и здравето му.

Застрахованият сам избира валутата, срока и тарифата на застраховката. Освен изплащането на обезщетения при настъпване на неблагоприятно събитие, включено в приетите за покритие рискове, както и гарантираното изплащане на застрахователната сума, при изтичане на срока на застраховката, спестовните застраховки “Живот” дават още редица права на застрахования:

 • Право на ползване на данъчни облекчения;
 • Право на промяна на размера на застрахователната сума;
 • Право на промяна на срока на полицата;
 • Право на трансформиране на застраховката, след изтичането й, в срочна или пожизнена рента.

В зависимост от конкретните изисквания и индивидуалните особености на всеки кандидат за застраховане, специалистите от “Животозастрахователен институт” са готови да предложат:

 • Безплатни консултации
 • Индивидуални оферти, съобразени в максимална степен с нуждите и възможностите на всеки един отделен клиент.

За нашата компания ще е чест да бъде Ваш партньор в отговорната стъпка – сключване на застраховка “Живот”. Ние гарантираме на Вас, на Вашето семейство и служители материален просперитет и максимална сигурност при финансови затруднения и неблагоприятни житейски ситуации.

Застраховка „Независимост”

I. Основно покритие
II. Допълнително избираеми пакети

 • „Злополука плюс”
 • „Временна неработоспособност от общо заболяване”
 • „Дневни пари за болничен престой”
 • „Диагностициране на особено тежки заболявания”
 • „Моето дете”.

Застраховка „Независимост плюс”

I.Основно покритие – доживяване или по-ранна смърт
II. Допълнителни рискове:

 • Смърт злополука
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на заболяване
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на заболяване
 • Пакет „Болнично лечение”
 • Пакет „Диагностициране на особено тежки заболявания”
 • Пакет „Моето дете”