Начало За нас продукти Новини Регионална структура Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
GDPR - защита на личните данни
28.05.2018г.
Ново специално предложение – застраховка “Защита на семейството”
15.06.2014г.
Нов и уникален за българския пазар продукт - “Защита на пътя”
21.03.2014г.
Успешен старт на предлагането на застраховки “Заболяване”
31.01.2014г.
Допълнителен лиценз за застраховка “Заболяване”
18.01.2013г.
«ЖЗИ» АД предлага още по-широко покритие на „Злополука за учащи” за новата учебна година
07.09.10
Централно управление на „Животозастрахователен институт” АД с нов адрес
16.08.2010
ЖЗИ АД е сред подкрепилите Деветото традиционно рали за хора с увреждания „Сила за Живот 2009”
17.10.2009
ЖЗИ в подкрепа на шахматен сеанс
21.02.2009г.
Нова смесена застраховка живот
16.03.2008г.
«ЖЗИ» АД предлага още по-широко покритие на „Злополука за учащи” за новата учебна година
07.09.10

Най-новите условия по застраховка „Злополука за учащи” са на разположение на клиентите на „Животозастрахователен институт” АД дни преди началото на учебна година 2010/2011.

Полицата се предлага с разширено покритие с нови за пазара рискове, комбинирани в два допълнителни пакета – „Инфекциозно заболяване” и „Организиран отдих и туризъм”. Най-честите заболявания за децата (ринофарингит, ангина, бронхит, пневмония, рубеола, варицела, морбили, хепатит и др.) и свързаните с тях големи разходи за прегледи, лабораторни изследвания и медикаменти, могат да бъдат обезпечени чрез допълнителния пакет „Инфекциозно заболяване”. Срещу символична премия за тази опция, всяко семейство си гарантира комфорт и запазване на бюджета при продължително лечение.

„Животозастрахователен институт” АД се е погрижил и за друг момент, съпроводен с тревоги за преподавателите и родителите – организираните ученически мероприятия. За тези случаи е специално разработеният от експерти на компанията пакет „Организиран отдих и туризъм”, чиято минимална премия осигурява финансовото спокойствие на много родители. Пакетът покрива непредвидените разходи за травмите по време на „зелените” и „бели” училища - транспортирането на детето до най-близкото болнично заведение или до дома му, използването на консумативи и гипсова имобилизация или болничен престой.

Новата застраховка следва създадените в последните две години традиции на „Животозастрахователен институт” АД да присъства в този сектор чрез социалния си характер в помощ на родителите и преподавателите:

„Чрез широкия обхват на рисковете, отнасящи се до здравето на децата в новата си застраховка, екипът на компанията е воден от идеята не само да бъде в помощ на възрастните, но и да продължи да изгражда у децата от най-ранна възраст застрахователна култура и положително отношение към животозастраховането”, посочи Директора на Дирекция „Аквизиция” на дружеството.”