Начало За нас продукти Новини Регионална структура Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ Рисковите застраховки “Живот”  покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
 

Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

Рисковите застраховки “Живот”  покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето на застрахования като:

 • Смърт;
 • Трайна неработоспособност вследствие на злополука до 50%;
 • Трайна неработоспособност, вследствие на злополука над 50 %;
 • Трайна неработоспособност вследствие професионално заболяване;
 • Временна неработоспособност, вследствие на злополука;
 • Временна неработоспособност, вследствие на общо  заболяване;
 • Медицински разходи в следствие злополука или общо заболяване;
 • Разходи за транспортиране при тежки заболявания и смърт;
 • Разходи за погребение;
 • Дневни пари за болничен престой, вследствие на злополука;
 • Дневни пари за болничен престой, вследствие на общо заболяване;
 • Суми за хирургическо лечение, вследствие на злополука;
 • Суми за хирургическо лечение, вследствие на общо заболяване.

Застрахователните договори, попадащи в обхвата на тази група може да се сключат като индивидуални, семейни или групови застрахователни договори, където кандидатите за застраховане могат да избират между индивидуалните рискове или стандартните групи рискове.

Срокът за тази група застраховане варира от 1 до 5 години за индивидуално и семейно застраховане и една година за групово застраховане.

Тази група включва и специално разработения застрахователен продукт – застраховка на кредитополучатели. Застраховката покрива риска смърт на застрахования, като при настъпването му на банката – кредитодател се изплаща остатъка (непогасената част) от получения от застрахованото лице кредит. По желание на банката кредитодател или на застрахованото лице могат да бъдат приети за застраховане и други рискове. Срока на застраховката е еднакъв със срока за погасяване на кредита.