Начало За нас продукти Новини Регионална структура Общи условия Правила за жалби на клиенти контакт
Спестовно Животозастраховане Докато спестявате пари, получавате финансова защита с покрития по ваш избор за целия период, която...
Рисково ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ Рисковите застраховки “Живот”  покриват голям диапазон от рискове, свързани с живота и здравето...
Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ” В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага: Застраховка “Злополука” ...
 

Застроховки “ЗЛОПОЛУКА” и “ЗАБОЛЯВАНЕ”

В тази група застраховки “Животозастрахователен институт” АД предлага:

 • Застраховка “Злополука”
 • Застраховка “Злополука с общо заболяване”
 • Здравни застраховки
 • Застраховка “Злополука и медицински разноски в чужбина”
 • Застраховка “Злополука и медицински разноски за гости на хотела”
 • Застраховка “Злополука за учащи”
 • Застраховка “Трудова злополука”
 • Застраховка “Защита на пътя”
 • Застраховка “Защита на семейството”

Застрахователят предлага богата гама рискове, които може да бъдат комбинирани по различен начин в зависимост от интереса и желанието на застрахованите лица:

 • Смърт от трудова злополука;
 • Смърт от битова злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност, вследствие на трудова или битова злополука и професионално заболяване;
 • Временна загуба на работоспособност, вследствие на трудова или битова злополука;
 • Временна загуба на работоспособност, вследствие на общо заболяване;
 • Медицински разходи – прегледи, изследвания и медикаменти при злополука или общо заболяване
 • Медицинска помощ при акутно заболяване.
 • Максималният срок на застрахователните договори “Злополука” е 10 години.
 • Възможни са застраховки и с по-малък срок според индивидуалните нужди на клиента.
 • Застрахователните договори могат да бъдат индивидуални, семейни и групови.